Privacybeleid

Irene van den Oever: Zielsgelukkig met je-Zelf, onderdeel van Namasté, Holistisch Centrum voor Energetische Natuurgeneeskunde, (”wij”), gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Irene van den Oever: Zielsgelukkig met je-Zelf, onderdeel van Namasté, Holistisch Centrum voor Energetische Natuurgeneeskunde, acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://www.irenevandenoever.nl en gerelateerde websites en Diensten.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 08-09-2020

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die Irene van den Oever: Zielsgelukkig met je-Zelf, onderdeel van Namasté, Holistisch Centrum voor Energetische Natuurgeneeskunde aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Soorten gegevens verzameld

Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

Persoonlijke identificatiegegevens: voor- en achternaam;
Contactinformatie: adres, e-mail, telefoonnummer;
Betaalinformatie: Bankrekeningnummer, BTW nummer (indien van toepassing),
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
Andere informatie die u vrijwillig besluit te delen met ons: feedback en meningen

Gronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

Aanmelden en verifiëren /authenticeren van gebruikers van de Diensten;
Communicatie tussen Irene van den Oever, Zielsgelukkig met je-Zelf en websitebezoekers;
Opmaken en verzenden van facturen;
Spampreventie;
Verzenden van nieuwsbrieven via e-mail;
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Analyse van statistieken en optimalisatie van de Diensten
Irene van den Oever: Zielsgelukkig met je-Zelf, onderdeel van Namasté, Holistisch Centrum voor Energetische Natuurgeneeskunde verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Wanneer u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Wanneer u denkt dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Wanneer u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Delen met anderen

We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
Encryptie van data;
Pseudonimiseren van data;
Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
Overdrachten alleen over SSL; (https://www.irenevandenoever.nl)
Purpose-bound toegangsbeperkingen;
Controle van erkende autorisaties.

Irene van den Oever: Zielsgelukkig met je-Zelf
h/o Namasté en Irene van den Oever
Weberstraat 13
6164 CC Geleen (NL)

Share This